කඩිසර බව> රූප හෙළි කිරීමට පෙර සහ පසු | වැරදි වලින් වළකින්න!

ඔබේ අවසාන ක්‍රියාශීලී ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වන මගේ හොඳම හොඳම නිෂ්පාදන 5 මෙන්න.

1. එස්-වර්ක්ස් එස්-වර්ක්ස් ටී-හෑන්ඩ් ට්‍රක්. එය මෙම ලැයිස්තුවේ වඩාත්ම මිල අධික අයිතමය වන නමුත් එය ඔබගේ අරමුණු සඳහා ඔබට උපකාරී වනු ඇත. 2. කයිටන් ටී-හෑන්ඩ් ට්‍රක්. එය ලාභදායී විකල්පයකි, නමුත් එය ඔබගේ අරමුණු සඳහා එතරම් උදව් නොකරයි. 3. බල ට්රක් රථ. ඔවුන් බොහෝ උපකාර කරන අතර ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම එකක් තිබිය යුතුය. 4. හොසොක් ට්‍රක්. ඒවා හොඳයි, නමුත් ඒවා පවර් ට්‍රක් රථවලට වඩා බොහෝ මිල අධික වන අතර ඔබට එකක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. 5. එෆ්.ජේ ක ru සර්. මගේ පොතෙන් එෆ්.ජේ ක ru සර් ගැන ඔබ බොහෝ දේ අසා ඇති. හොඳයි, ඔබට එෆ්.ජේ. 6. හොලර්ස්. ඔවුන්ගේ රැකියාවට දක්ෂ හොලර්වරු ගොඩක් ඉන්නවා. ඔවුන් මුදල් ඉපැයීමට ද දක්ෂ ය, නමුත් ඔවුන් ඒ සියල්ලෙන් ම හොඳ නැත. හෝලර්වරු දන්නවා ඔවුන්ට මුදල් ඉපයීමට අවශ්‍ය නම් පිටතට ගොස් ගනුදෙනුකරුවන් ලබා ගත යුතු බව.

අපගේ අවසාන අදහස්

Body Armour

Body Armour

Celine Bowen

Body Armour වැඩ කරන විට පුදුමයක් ඇති බව ඔබ සිතනු ඇත. ඕනෑම අවස්ථාවක, නිබන්ධනය නික්මෙන අතර, උද්යෝගී ග...