ការពិតទាំងមូលនៃ musculature - តើវាពិតទេ?

ខ្ញុំនឹងព្យាយាមពិនិត្យមើលផលិតផលឱ្យបានច្រើនតាមដែលខ្ញុំអាចរកបានសម្រាប់អគារសាច់ដុំដើម្បីអាចជួយមនុស្សទាំងនោះ។

ក្រុមហ៊ុនខ្លះមិនមានធនធានដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមិនផ្តល់ផលិតផលនោះទេ។ ពួកគេកំពុងផ្តល់នូវការពិនិត្យល្អសម្រាប់ផលិតផលដែលពួកគេបានលក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែផលិតផលមិនដំណើរការទេហើយពួកគេមិនបានបង្ហាញរឿងនេះដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេទេ។ អ្នកមិនគួរពឹងផ្អែកលើការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះចំពោះលទ្ធផលដែលអ្នកអាចរំពឹងទុកនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅលើទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលឬដឹងថាមានផលិតផលនៅទីនោះដែលល្អខ្ញុំនឹងរាយវានៅទីនេះ។ ទាំងនេះគឺជាផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើតសាច់ដុំដោយខ្លួនឯង។ អ្នកនឹងឃើញផលិតផលស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតជាច្រើន។ ខ្ញុំនឹងមិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្ទាល់ខ្លួននៅទីនេះទេ។ លទ្ធផលនឹងជាលទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ខ្ញុំនឹងដាក់ផលិតផលផ្សេងៗគ្នាតាមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងបញ្ជីនេះ។ សូមប្រើតំណភ្ជាប់ទាំងនេះដើម្បីភ្ជាប់វានីមួយៗ។ ពួកគេត្រូវបានរាយនៅក្នុងលំដាប់ដែលពួកគេនឹងត្រូវបានចុះបញ្ជី។ ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាបង្កើតរឿងនេះទេ។ វាអាចជាផលិតផលដែលត្រូវបានលក់នៅលើអ៊ីប៊ែយប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែបានរើសវាហើយមិនទាន់បានប្រើវានៅឡើយទេ។

ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយ

Clenbuterol

Clenbuterol

Celine Bowen

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលកំពុងលេចចេញមកអ្នកដែលស្រលាញ់ Clenbuterol អាចបង្កើនទំហំសាច់ដុំ។...

HGH

HGH

Celine Bowen

នៅពេលណាការសន្ទនាគឺអំពីការកសាងសាច់ដុំអ្នកច្បាស់ជាស្តាប់អំពី HGH - ហេតុអ្វីបានជានោះ? ប្រសិនបើអ្នកអានយ...

HGH
Super 8

Super 8

Celine Bowen

ក្នុងនាមជាការណែនាំពីខាងក្នុងសម្រាប់ការសាងសង់សាច់ដុំថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ Super 8 ។ សក្ខី...